Viktig information om tillägg i riktlinjer för förskola under Covid-19

20/4-2020

Ordförande i Programnämnd barn och utbildning  har fattat beslut om ett tillfälligt tillägg i ”Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid”. Kortfattat innebär det att barn som är hemma över 60 dagar inte förlorar sin plats på förskolan som tidigare varit fallet. Beslutet gäller från och med nu fram till den 16 Augusti med möjlighet till förlängning.

”Om vårdnadshavare väljer att hålla barnet hemma från förskolan eller

fritidshemmet på grund Covid -19 förlorar man inte sin plats trots ett uppehåll

på mer än 60 dagar. Avgift betalas i vanlig ordning under uppehållet”.

Vi på förskolan Alsalam följer dessa riktlinjer. Ytterligare information till de vårdnadshavare som väljer att hålla barnen hemma i över 60 dagar kommer publiceras på orebro.se.

Huvudman/ Hussein Aldaoudi

Rektor/ Anna Räihä  

Comments are closed.