Avdelningar

Avdelningar

Förskolan Alsalam består utav två avdelningar Solros på Hagagatan 51 A, samt avdelning Jasmine på Pålsbodagatan 23.

Solros

Lille skutt 1-2 år 
10 barn som är tillsammans med 2 pedagoger på förskolan under dagen.
Måndag till fredag vistas alla barn tillsammans med sina pedagoger indelade i två grupper på avdelningarna och utomhus.

Nina-kanin 3 år

11 barn som är tillsammans med 2 pedagoger på förskolan under dagen.
Måndag till fredag vistas alla barn i en grupp tillsammans med sina pedagoger på avdelningarna och utomhus.

Skalman 4 år 
17 barn som är tillsammans med 3 pedagoger på förskolan under dagen.
Måndag till fredag vistas alla barn i en grupp tillsammans med sina pedagoger på avdelningarna och utomhus.

Bamse 5 år 
22 barn som är tillsammans med 4 pedagoger på förskolan under dagen.
Måndag till fredag vistas alla barn tillsammans med sina pedagoger på de olika avdelningarna och utomhus.

 Jasmine

lille-skutt 1-2 år 
11 barn som är tillsammans med 2 pedagoger 1 resurs på förskolan under dagen.
Måndag till fredag vistas alla barn tillsammans med sina pedagoger på de olika avdelningarna.

Bamse 3-5 år 
22 barn som är tillsammans med 4 pedagoger på förskolan under dagen.
Måndag till fredag vistas alla barn tillsammans med sina pedagoger på de olika avdelningarna.