Avdelningar

Avdelningar

Förskolan Alsalam består utav två avdelningar, Hagagatan 51 A, samt avdelning Jasmine på Pålsbodagatan 23.

Hagagatan 51 A

Lilla Björn 1-2 år 
10 barn som är tillsammans med 2 pedagoger på förskolan under dagen.
Måndag till fredag vistas alla barn tillsammans med sina pedagoger indelade i två grupper på avdelningarna och utomhus.

Mellan björn 3 år

10 barn som är tillsammans med 2 pedagoger på förskolan under dagen.
Måndag till fredag vistas alla barn i en grupp tillsammans med sina pedagoger på avdelningarna och utomhus.

 Stora Björn 4 år 
21 barn som är tillsammans med 4 pedagoger på förskolan under dagen.
Måndag till fredag vistas alla barn i en grupp tillsammans med sina pedagoger på avdelningarna och utomhus.

Ekorren 5 år 
18 barn som är tillsammans med 3 pedagoger på förskolan under dagen.
Måndag till fredag vistas alla barn tillsammans med sina pedagoger på de olika avdelningarna och utomhus.

Pålsbodagatan 23

Lilla Björn 1-2 år 
10 barn som är tillsammans med 2 pedagoger 1 resurs på förskolan under dagen.
Måndag till fredag vistas alla barn tillsammans med sina pedagoger på de olika avdelningarna.

Stora Björn 3-5 år 
15 barn som är tillsammans med 3 pedagoger på förskolan under dagen.
Måndag till fredag vistas alla barn tillsammans med sina pedagoger på de olika avdelningarna.