Vägledande samspel i förskolan

På Förskolan Alsalam ser vi fortbildning av personal som grundläggande i vårt systematiska kvalitetsarbete, vi behöver alltid vidareutvecklas för att erbjuda barn den utbildning de har rätt till.  Vi samarbetar med en väldigt duktig specialpedagog som varje termin håller i en utbildning i ICDP, vägledande samspel. Kursen innehåller 6 stycken utbildningstillfällen.

ICDP är en internationell stiftelse som startade i Norge 1992 och kursen ämnar utbilda personal bland annat i förskolan om vägledande samspel och barns rättigheter.

Målet med vägledande samspelsprogrammet är att utveckla den vuxnes lyhördhet och öka dennes känslighet för barnets behov.

De pedagoger som läst kursen upplever att de har nått en djupare förståelse av sitt arbete i förskolan där barnens omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet. Kursens upplägg möjliggör ett kollegialt lärande där pedagogerna får möjlighet att byta erfarenheter och tankar med varandra om sitt viktiga arbete med att utbilda och vägleda framtidens medborgare.

Nu är kursen avslutad för denna gång och vi ser framemot nästa kurstillfälle!

Comments are closed.