Samverkan Förskolan Alsalam

Vi eftersträvar alltid ett gott samarbete mellan hem och förskola enligt läroplan för förskolan.

”Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Förskolan ska tydliggöra för barnen och barnens vårdnadshavare vilka mål utbildningen har. Detta är en förutsättning för deras möjlighet till inflytande och förståelse för förskolans uppdrag” (Lpfö18 s.10)

Det ingår alltså i förskolans uppdrag att synliggöra vår verksamhet för er föräldrar.

Unikum

Förskolan Alsalam använder den digitala tjänsten Unikum för att möjliggöra den viktiga kommunikationen mellan hem och förskola.

Genom att logga in till denna tjänst kan du som förälder följa ditt barns utveckling på förskolan. Information om alla viktiga datum, lovdagar samt evenemang publiceras där.

Det är varje vårdnadshavares ansvar att logga in och hålla sig uppdaterad om vad som sker på förskolan.

Tack för en fortsatt god samverkan!

Rektor/ Anna Räihä

Comments are closed.