Riktlinjer på Förskolan Alsalam

Riktlinjer för när du har plats i Förskolan Alsalam

När du har fått plats hos oss på Förskolan Alsalam finns det regler och riktlinjer som du bör känna till och följa. Förskolan Alsalam följer de föreskrifter som finns hos Örebro kommun.

Säga upp plats
Du säger upp en plats i Förskolan Alsalam genom att fylla i en blankett. Blanketten finns på vår hemsida under styrdokument/”säga upp plats”.

På Förskolan Alsalam har vi en uppsägningstid på 60 dagar i enlighet med kommunens riktlinjer. Uppsägningstiden räknas från det datum uppsägningen skickas in till Förskolan. Uppsägningen kan godkännas först när båda vårdnadshavarna har signerat.

Du betalar avgift under hela uppsägningstiden, oavsett om platsen används eller inte.

De barn som ska börja i förskoleklass i augusti har rätt till sin förskoleplats till och med 31 juli – platsen upphör då automatiskt. Om barnet ska sluta tidigare måste platsen sägas upp via uppsägningsblankett på Förskolan Alsalams hemsida. Du som arbetar eller studerar och har behov av barnomsorg för ditt barn efter 31 juli kan söka plats på fritidshem.

Lämna in schema på barnets tider
När ditt barn börjar i förskola eller pedagogisk omsorg ska du lämna in ett schema på barnets tider. Tiderna ska motsvara vårdnadshavares arbets-/studietider plus restiden till och från arbetet/studierna. För barn som bor växelvis hos sina föräldrar gäller arbets- /studietider plus restiden för den förälder som barnet vistas hos.

Om arbets- eller studietider ändras så ska du lämna in schemat på nytt, senast tre veckor i förväg.

Barn i förskolan vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga har rätt till 15 timmar i veckan.

Vid frågor om schemat eller andra funderingar, kontakta personalen på förskolan.

Skyddade personuppgifter
Om Skatteverket har gett dig skyddade personuppgifter ska du vända dig till rektorn på Förskolan Alsalam för att få ytterligare information på hur du kan fylla i en blankett för schematider. Schemat lämnas direkt till förskolan.

Meddela hushållets inkomst
När du får ett erbjudande om plats i förskolan får du samtidigt en blankett där du fyller i hushållets inkomst-uppgifter, så att du får rätt avgift. Du som vårdnadshavare är skyldig att meddela när hushållets inkomster förändras. Använd blanketten Inkomstredovisning, som du hittar på vår hemsida. Du kan också få blanketten av personalen på förskolan.

Om du inte arbetar eller studerar
Arbetssökande eller föräldraledig
Är du arbetssökande har ditt barn som har plats i förskolan rätt till 15 timmar i veckan året om, även under skolans alla lov.

Om du är föräldraledig har ditt äldre barn som går på förskolan rätt till 15 timmar i veckan året om, även under skolans alla lov.

Du betalar för platsen, förutom om barnet hör till den allmänna förskolan.

De 15 timmarna förläggs av rektor/personal efter samråd med vårdnadshavare. Det är i första hand barnets behov av social träning och pedagogisk stimulans som ska tillgodoses, inte vårdnadshavares behov av barnomsorg.

Om du huvudsakligen är arbetslös eller föräldraledig och du ska arbeta eller studera mindre än 15 timmar per vecka så får du ändå inte ha barnet på förskolan/i den pedagogiska omsorgen mer än 15 timmar per vecka.

Sjukskrivning
Vid sjukskrivning har barnet rätt att vara i förskolan. Tiderna görs upp i samråd med rektor.

Utan formell sysselsättning och inte arbetssökande eller föräldraledig
Om du inte arbetar eller studerar och inte heller är föräldraledig eller arbetssökande har ditt barn i åldern 3–5 år rätt till 15 tim/vecka under skolans terminer (ej under skolans lov).

Om vi behöver nå dig
Det är viktigt att verksamheten har aktuella kontaktuppgifter till barnens vårdnadshavare. Se till att förskolan har uppdaterade telefonnummer och adresser så att vi alltid kan nå dig.

Öppettider
Förskolan har öppet på helgfria vardagar förutom midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Om ditt barn behöver omsorg på helger, före kl. 6 eller efter kl. 18.30 på vardagar kan du ansöka om plats i kväll-, natt- och helgöppen barnomsorg hos Örebro kommun.

Sammanslagning
Under sommaren och vid jul kan Förskolan Alsalam slå ihop sina verksamheter. Det kan innebära att ditt barn träffar annan personal och vistas i andra lokaler under sammanslagningen. Under sammanslagningsperioder betalar du barnomsorgsavgiften som vanligt.

Ledighet
Ditt barn kan vara ledigt i upp till 60 dagar utan att förlora sin plats. Under ledigheten betalar du avgift för platsen. Sommaruppehåll Från och med sommaren det år ditt barn fyller fyra år har du möjlighet att anmäla sommaruppehåll om barnet ska vara ledigt hela sommarlovsperioden. Då betalar du inte någon avgift under sommaruppehållet. Läs mer om avgift under sommaren för barn 3–5 år.

Byta förskola eller pedagogisk omsorg – skicka in en ny ansökan
Om du vill byta förskola eller pedagogisk omsorg för ditt barn ska du göra en ny ansökan.
Ditt barn får en plats enligt Förskolan Alsalams köregler.

Ansökan gör du genom att fylla i blanketten som finns på vår hemsida. Ansökan till förskola.

Flytt från kommunen
Barn som flyttar från Örebro och blir folkbokförda i annan kommun har rätt att behålla sin plats på förskolan eller den pedagogiska omsorgen i 60 kalenderdagar, samma tid som Örebro kommuns uppsägningstid.

Avgifter
Avgiften för en plats i förskolan gäller från första inskolningsdagen. Hur mycket det kostar beror på hushållets totala inkomst före skatt.

Alla barn i åldern 3–5 år har rätt till gratis förskola 15 timmar i veckan under skolans läsår. Rätten till de gratis 15 timmarna gäller från skolstartsdatum i augusti det år barnet fyller tre år.

Comments are closed.