Polyglutt

Polyglutt har fler än 1500 böcker på svenska, och många på upp till 50 språk. Även TAKK och teckenspråk finns i tjänsten. Litteratur ger fantastiska möjlighet att arbeta både med språkutveckling och inkludering. Böckerna i Polyglutts rika värld ger förskolan fantastiska förutsättning för detta viktiga uppdrag.

Titlarna är valda med utgångspunkt från litterär och konstnärlig kvalitet, koppling till läroplanen, relevans för olika åldrar eller utifrån önskemål från användare. Teman och frågeställningar har syftet att engagera och väcka läslust hos både barn och vuxna.

Med Polyglutt utvecklar era flerspråkiga barn både svenska språket och sitt modersmål. De stärker även sin kulturella identitet, helt enligt läroplanen. Polyglutt är den marknadsledande bilderbokstjänsten för att arbeta med språkutveckling och litteratur i förskolan. Barn med svenska och många andra modersmål kan läslyssna till massor av böcker i appen. Använd lärplatta, mobil eller storbildsskärm, bläddra enskilt eller tillsammans.

På fölrskolan Alsalam låter vi de älskade figurerna Poly och Glutt sprida bokmagi på hela förskolan!

Comments are closed.