Om oss

Om oss

Presentation av Förskolan Alsalam

Förskolan Alsalam är en fristående förskola som startades i maj 2008. Vi utvecklas ständigt för att hålla en hög kvalité. Vår förskola karakteriseras av en kulturell mångfald. Vår personal har breda språkkunskaper och talar svenska, arabiska, kurdiska (sorani, badini, kermanji), somaliska, persiska, pashto, dari, hindi, bosniska och engelska.

Förskolan har två avdelningar, Solrosen och Jasmine. Solrosen är belägen i Västhaga, Örebro. I området ligger den vackra Karlslundsskogen med sköna naturstigar, gröna ytor och den fina Svartån. Vi vistas mycket i den vackra miljön runtomkring oss. Samtidigt har vi en egen gård som inbjuder till lek och olika utmaningar.

Avdelning Jasmine är beläget i ladugårdsängen, Örebros modernaste stadsdel. I området finns Sörbyskogen, Tullängsskolans bibliotek, och stora gröna ytor och fina lekparker längs med Örebro golfbana. Lokalerna är byggda 2012 och varje lekrum har heltäckningsmattor och lokalerna är byggda med ljuddämpande material.

På Förskolan Alsalam arbetar vi utifrån en Språk och Natur profil. Att jobba med det svenska språket är av största prioritet för oss och språkutvecklande aktiviteter och stimulering ingår i förskolans alla moment. Att använda naturen som arena för utforskandet av omvärlden är perfekt, eftersom det finns oändligt mycket möjligheter i naturen runt om oss. Vi jobbar även med projektinriktade arbetssätt där vi varje termin väljer ett nytt område, på så sätt skapar vi möjligheter till att barnen uppnår alla läroplanens mål

På förskolan ser vi leken och kommunikationen som det främsta lärande verktygen, där barnen konstruerar och formar sitt eget lärande. Vi vuxna är medupptäckare och finns alltid tillgängliga för barnen

Styrdokumenten som ligger till grund för vårt arbete är läroplanen för förskolan Lpfö18, vår verksamhetsplan från tidigare läsår och likabehandlingsplaner.

 

 Kunskap, kärlek och fred

Förskolans personal är anställda av Skandinaviska stiftelsen för utbildning vars mål och vision är att erbjuda en utbildning som bygger världen med kunskap, kärlek och fred. Dessa tre ledord styrker vår förståelse för vår demokrati och vårt kunskapsuppdrag i förskolan.