Nyheter

Genom att följa nedanstående länk kan du som vårdnadshavare lämna synpunkter, beröm, klagomål eller förslag till Förskolan Alsalam. För att vara anonym så utelämnar du fälten för kontaktuppgifter. https://sv.surveymonkey.com/r/KCD662T
Read more
Barnkonventionen är ett internationellt avtal som beskriver barns rättigheter i samhället. Huvudprinciperna är: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Barn har 
Read more
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Förskolan vara tydlig om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till 
Read more
Under dessa Covid-19 tider är det extra viktigt att tänka på sin hälsa och bygga upp sitt immunförsvar på alla sätt man kan. Skandinaviska stiftelsen för utbildning erbjuder nu all sin personal olika sorters immunförstärkande drycker varje dag. Både gott och hälsosamt! Personalen har uppskattat 
Read more
På Förskolan Alsalam ser vi fortbildning av personal som grundläggande i vårt systematiska kvalitetsarbete, vi behöver alltid vidareutvecklas för att erbjuda barn den utbildning de har rätt till.  Vi samarbetar med en väldigt duktig specialpedagog som varje termin håller i en utbildning i ICDP, vägledande 
Read more
Hej alla kära vårdnadshavare för barn på Förskolan Alsalam (avdelningen Haga och Jasmine)! Hoppas att ni tillsammans med våra elever har njutit och fortsätter njuta av sommaren och semestern fram till skolstart! Enligt reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18. Läroplanen gäller från den 1 juli 
Read more
Vi eftersträvar alltid ett gott samarbete mellan hem och förskola enligt läroplan för förskolan. ”Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Förskolan ska tydliggöra för barnen och barnens vårdnadshavare vilka mål utbildningen har. Detta är en förutsättning 
Read more
Information om förskolans busstjänst Skandinaviska stiftelsen för utbildning SSFU erbjuder barn busstjänst till och från förskolan via inhyrda bussar. Det är vårdnadshavarens ansvar att lämna och hämta sitt barn från förskolan alltså förskolan är inte skyldigt att erbjuda busstjänst. Detta är en tjänst som SSFU 
Read more
Som ni förmodligen vet har vi satt upp lappar vid ingångarna där vi för att minska risken för smittspridning bett alla vårdnadshavare att inte komma in i förskolan och istället ringa på dörrklockan. Från och med idag är detta inte något vi önskar utan något 
Read more
Den tredje torsdagen i maj varje år uppmärksammar vi förskolan med firandet av förskolans dag, för den viktiga roll som förskolan har för barns lärande runt om i landet. Här på förskolan Alsalam blev det en härlig förmiddag utomhus med olika aktiviteter, barnen fick blåsa 
Read more
Polyglutt har fler än 1500 böcker på svenska, och många på upp till 50 språk. Även TAKK och teckenspråk finns i tjänsten. Litteratur ger fantastiska möjlighet att arbeta både med språkutveckling och inkludering. Böckerna i Polyglutts rika värld ger förskolan fantastiska förutsättning för detta viktiga 
Read more