Nyheter

Genom att följa nedanstående länk kan du som vårdnadshavare lämna synpunkter, beröm, klagomål eller förslag till Förskolan Alsalam. För att vara anonym så utelämnar du fälten för kontaktuppgifter. https://sv.surveymonkey.com/r/KCD662T
Read more
Hej alla kära vårdnadshavare för barn på Förskolan Alsalam (avdelningen Haga och Jasmine)! Hoppas att ni tillsammans med våra elever har njutit och fortsätter njuta av sommaren och semestern fram till skolstart! Enligt reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18. Läroplanen gäller från den 1 juli 
Read more
Vi eftersträvar alltid ett gott samarbete mellan hem och förskola enligt läroplan för förskolan. ”Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Förskolan ska tydliggöra för barnen och barnens vårdnadshavare vilka mål utbildningen har. Detta är en förutsättning 
Read more
Information om förskolans busstjänst Skandinaviska stiftelsen för utbildning SSFU erbjuder barn busstjänst till och från förskolan via inhyrda bussar. Det är vårdnadshavarens ansvar att lämna och hämta sitt barn från förskolan alltså förskolan är inte skyldigt att erbjuda busstjänst. Detta är en tjänst som SSFU 
Read more
Som ni förmodligen vet har vi satt upp lappar vid ingångarna där vi för att minska risken för smittspridning bett alla vårdnadshavare att inte komma in i förskolan och istället ringa på dörrklockan. Från och med idag är detta inte något vi önskar utan något 
Read more
Den tredje torsdagen i maj varje år uppmärksammar vi förskolan med firandet av förskolans dag, för den viktiga roll som förskolan har för barns lärande runt om i landet. Här på förskolan Alsalam blev det en härlig förmiddag utomhus med olika aktiviteter, barnen fick blåsa 
Read more
Polyglutt har fler än 1500 böcker på svenska, och många på upp till 50 språk. Även TAKK och teckenspråk finns i tjänsten. Litteratur ger fantastiska möjlighet att arbeta både med språkutveckling och inkludering. Böckerna i Polyglutts rika värld ger förskolan fantastiska förutsättning för detta viktiga 
Read more
Information om transport fredag den 22/5 samt måndag 25/5 På fredag 22/5 och måndag den 25/5 finns det inte transport till eller från förskolan. Alla föräldrar som är i behov av barnomsorg kommer alltså själva lämna och hämta sina barn. Förskolan är annars öppen som 
Read more
20/4-2020 Ordförande i Programnämnd barn och utbildning  har fattat beslut om ett tillfälligt tillägg i ”Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid”. Kortfattat innebär det att barn som är hemma över 60 dagar inte förlorar sin plats på förskolan som tidigare varit fallet. Beslutet 
Read more
17/4-2020 I år kommer vi anpassa oss till de nya förutsättningarna som finns i samhället pga Covid-19. För att inte utsatta någon för smittorisk kommer inga vårdnadshavare eller utomstående deltaga i avslutningen utan endast pedagoger och barn. Vi kommer göra vårt bästa för att skapa 
Read more
Vi erbjuder skolskjuts till och från skolan sammanlagt fyra gånger om dagen. Barnens säkerhet är av största prioritet för oss och vi använder oss av moderna bussar som självklart är utrustade med säkerhetsbälte. Vi har även särskilt anställda bussvärdar som finns med under varje resa 
Read more