Regler och riktlinjer vid plats på Förskolan Alsalam

Planerings- och studiedagar höst 2021:

Personalen i Förskolan Alsalam har upp till fyra planerings- och studiedagar per år. Dessa dagar är förskolan stängd. Om ditt barn behöver barnomsorg har du ändå rätt till det. Det är viktigt att du i god tid (4 veckor innan) meddelar personalen om du behöver barnomsorg så att förskolan hinner ordna omsorg för ditt barn. Information om planerings- och studiedagarna lämnar Förskolan till vårdnadshavare vid varje terminsstart samt finns alltid tillgänglig på vår hemsida www.alsalam-forskolan.se

Studiedag

Fredag 20 augusti studiedag.
Måndag 8 november studiedag.

APT på Avdelning Haga {Solros avdelning}

Tisdag 7 september kl.15.00–16.30 stänger förskolan.
Tisdag 5 oktober kl.15.00 – 16.30 stänger förskolan.

Tisdag 2 november, under höstlov planering.

Tisdag 7 december kl.15.00 – 16.30 stänger förskolan.

APT på Avdelning Jasmine

Torsdag 9 september kl.15.00–16.30 stänger förskolan.
Torsdag 7 oktober kl.15.15 – 16.30 stänger förskolan.

Torsdag 4 november, under höstlov planering. 

Torsdag 9 december kl.15.00 – 16.30 stänger förskolan

Helgdagar

Förskolan Alsalam är stängd under helgdagar

Fredag 24 december (julafton)

Fredag 31 december (nyårsafton).

Säga upp plats på förskolan

Uppsägningstiden är 60 dagar och räknas från det datum uppsägningen skickas in till förskolan.

Du betalar avgift under hela uppsägningstiden, oavsett om platsen används eller inte. Uppsägningen måste göras med förskolans uppsägningsblankett.

De barn som ska börja i förskoleklass i augusti har rätt till sin förskoleplats till och med 31 juli – platsen upphör då automatiskt. Om barnet ska sluta tidigare måste platsen sägas upp via uppsägningsblankett. 60 dagars uppsägningstid gäller. Du som arbetar eller studerar och har behov av barnomsorg för ditt barn efter 31 juli kan söka plats på fritidshem via blankett.

Lämna in schema på barnets tider

När ditt barn börjar i förskolan ska du lämna in ett schema på barnets tider. Tiderna ska motsvara vårdnadshavares arbets-/studietider plus restiden till och från arbetet/studierna. För barn som bor växelvis hos sina föräldrar gäller arbets-/studietider plus restiden för den förälder som barnet vistas hos.

Om arbets- eller studietider ändras så ska du lämna in schemat på nytt, senast tre veckor i förväg.

Barn i förskolan vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga har rätt till 15 timmar i veckan enligt Örebro Kommuns riktlinjer. Vi på Förskolan Alsalam erbjuder dock fler timmar i veckan med syftet att främja barnens sociala och språkliga förmågor.

För barn dokumentation i förskola

Du registrerar dig som förälder via det digitala verktyget Unikum. Du behöver använda BankID för att logga in.

Om du inte arbetar eller studerar

Arbetssökande eller föräldraledig

Är du arbetssökande har ditt barn som har plats i förskolan rätt till 15 timmar i veckan året om, även under förskolans alla lov.

Om du är föräldraledig har ditt äldre barn som går på förskolan rätt till 15 timmar i veckan året om, även under förskolans alla lov.

Hur tiden förläggs beslutas av rektor/personal efter samråd med vårdnadshavare. Det är barnets behov av social träning och pedagogisk stimulans som ska tillgodoses, inte vårdnadshavares behov av barnomsorg.

Om du huvudsakligen är arbetslös eller föräldraledig och du ska arbeta eller studera mindre än 15 timmar per vecka så får du ändå inte ha barnet på förskolan mer än 15 timmar per vecka.

Sjukskriven eller sjukpensionär

Om du är sjukskriven eller sjukpensionär har barnet rätt att vara i förskolan/pedagogisk omsorg. Vistelsetiden för barnet styrs av ditt behov och bestäms i dialog med förskolan.

Vård av barn

Om ett barn i familjen blir sjukt har syskon rätt att använda sin plats som vanligt. Förutom vid magsjuka.

Utan formell sysselsättning och inte arbetssökande eller föräldraledig

Om du inte arbetar eller studerar och inte heller är föräldraledig eller arbetssökande har ditt barn i åldern 3–5 år rätt till 15 timmar/vecka under förskolans terminer (ej under skolans lov).

Olika avgift beroende på verksamhet

Avgift för förskola och pedagogisk omsorg, barn i åldern 1-3 år:

För barn i åldern 1–3 år i förskola betalar du 3 % av hushållets inkomst före skatt upp till inkomsttaket för familjens yngsta barn, 2 % av hushållets inkomst för det näst yngsta barnet och 1 % för det tredje yngsta barnet. Avgiften är densamma hela året, oavsett om barnet exempelvis är ledigt under sommarlovsperioden.

Avgift för förskola och pedagogisk omsorg, barn i åldern 3-5 år:

Barn i åldern 3–5 år har rätt till gratis förskola 15 timmar per vecka (så kallad allmän förskola) under skolans läsår, det vill säga från skolstart i augusti till skolavslutning i juni. Går ditt barn mer än 15 timmar per vecka under skolans läsår betalar du avgift, men får 30 % reducering, vilket motsvarar 15 timmars avdrag per vecka.

Både rätten till de gratis 15 timmarna och den reducerade avgiften gäller från skolstartsdatum i augusti det år barnet fyller tre år.

Om vi behöver nå dig

Det är viktigt att verksamheten har aktuella kontaktuppgifter till barnens vårdnadshavare. Se till att förskolan har uppdaterade telefonnummer och adresser så att vi alltid kan nå dig.

Öppettider

Förskolan har öppet på helgfria vardagar förutom midsommarafton, julafton och nyårsafton. Förskolan har öppet mellan kl. 6.00 och 18.30.

Sammanslagning

Under sommaren och vid jul kan förskolan slås ihop med fritidshemmet. Det kan innebära att ditt barn träffar annan personal och barn under sammanslagningen. Under sammanslagningsperioder betalar du barnomsorgsavgiften som vanligt.

Ledighet

Ditt barn kan vara ledigt i upp till 60 dagar utan att förlora sin plats. Under ledigheten betalar du avgift för heltidsplats.

Inflytande och delaktighet

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv, självklart vill vi att du ska vara så delaktig som möjligt i ditt barns tid i förskolan. Förskolan använder sig av olika sätt för att involvera föräldrarna, till exempel genom föräldraråd, föräldramöten, öppet hus och Unikum. 

Synpunkter och klagomål

Vi ser alla synpunkter och klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. Alla klagomål hanteras enligt rutin. Du som förälder kan välja att använda dig av klagomålsblanketten som finns på vår hemsida, https://alsalam-forskolan.se/

Du kan även välja att lämna in klagomål anonymt i en av våra brevlådor som finns vid entrén till förskolan. Observera att återkoppling endast kan ske om namn, telefonnummer eller e-post adress anges. 

Utvecklingssamtal

Alla föräldrar till barn i förskolan erbjuds utvecklingssamtal två gånger per år. Under utvecklingssamtalet får du reda på hur ditt barn har det i verksamheten, samtala om barnets utveckling och diskutera frågor som rör barnet.

Samverkan mellan hem och förskola

Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att kontakta oss. Genom en tillitsfull samverkan mellan förskola och hem kan vi erbjuda barnen en trygg och lärorik vistelse på förskolan.

Lämning och hämtning

I vissa fall erbjuder skandinaviska stiftelsen för utbildning skolskjuts till och från förskolan. Det är en tjänst och stiftelsen förbehåller sig rätten att stänga av de vårdnadshavare som inte följer reglerna (se Busstjänst regler och rutiner).

Barnens trygghet är av största vikt och förskola och hem behöver samverka för att göra lämningen och hämtningen så pass trygg som möjligt. Vårdnadshavare ansvarar för att lämna och hämta barnet från förskola i de fall som busstjänsten inte är aktuell.

Vid frågor kontaktar du Rektor för förskolan,

Mejl: rektor@alsalam-forskolan.se 

Telefonnummer: 0707427293