Information till vårdnadshavare för deltidsbarn

Vi på förskolan Alsalam informerar härmed alla vårdnadshavare att från
och med den 07/03-2020 slutar deltidsbarn kl. 12.00.

Enligt Skolverkets regler skall barn vars föräldrar inte studerar eller
arbetar erbjudas förskola från 1 års ålder under minst 3 timmar per dag
eller 15 timmar i veckan (se 8 kapitlet 3–7 §§ och 25 kapitlet 5 § skollagen).

På förskolan Alsalam erbjuder vi med detta beslut deltidsbarn tid mellan kl.
07.00-12.00, där skolskjuts är inberäknad i tiden.  Samtliga deltidsbarn
slutar kl. 12.00 oavsett vilken tid de anländer till skolan.

Ni som har deltidsbarn på förskolan men studerar eller jobbar kan alltid
ansöka om heltid enligt våra rutiner. För att ansöka om heltid ska ni fylla i
och lämna in Heltidsblanketter i vilka ingår:

  1. Intyg från arbetsgivaren/skolan
  2. Lönespecifikation
  3. Inkomstdeklaration
  4. Schema
  5. Kontaktuppgifter


Ansökan ska lämnas in två veckor innan barnet blir heltid till Rektor.

Detta påverkar inte er som har era barn på heltid. Men vi informerar alla vårdnadshavare på förskolan om ni som har heltid i framtiden vill ändra till deltid.

Rektor/ Anna Räihä
Huvudman/Hussein Aldaoudi

Comments are closed.