HLR och Brandutbildning för personal vid Förskolan Alsalam

Säkerhetsarbetet på förskolan är en levande och ständigt pågående process. Barnens trygghet och välmående lägger grunden för deras utveckling och lärande och vi har handlingsplaner för hantering av olika krissituationer.

Varje läsår bjuder vi in föreläsare från Presto AB som utbildar all vår personal i HLR (hjärt och lungräddning barn) samt grundläggande brandutbildning.

Den 24/2 var det dags igen för en heldags utbildning. Dagen var fylld med båda teoretiska och praktiska moment. Pedagogerna fick exempelvis träna på att ge hjärt och lungräddning med hjälp av dockor samt att släcka bränder med olika metoder.

Utbildningen var både lärorik och rolig!

Comments are closed.