Föräldraråd Förskolan Alsalam

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Förskolan vara tydlig om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande.

Föräldrarådet är ett forum där du som vårdnadshavare har möjlighet att ha delaktighet i verksamheten och delta i det systematiska kvalitetsarbetet.

Föräldraråd hålls vanligtvis två gånger per termin

Sammankallande för mötena är Rektor för Förskolan

rektor@alsalam-forskolan.se

Kommande möte 2020
Inställt pga. rådande restriktioner för Covid-19

Comments are closed.