Nyheter

Utbildning: Eftergymnasial utbildning på två år eller längre inom pedagogik och lärarutbildning. Alsalamskolan är en fristående skola som ligger på väster i Örebro och består av grundskola år F-9. Antalet elever är ca 320. Studieresultaten på skolan är bland de högsta i Örebro kommun vilket 
Read more
Förskolan har under den här veckan lagt fokus på säkerhet och brand. Syftet är att öka barnens förståelse kring vilka rutiner som måste följas om det går ett brandlarm. Vi gör det även för att barnen ska känna sig säkra och trygga i alla situationer 
Read more
Folkhälsomyndigheten har nu gjort en förändring i sina rekommendationer för förskolebarn. Från och med 1/12–2020 bör barn i för- och grundskola stanna hemma om någon i familjen har Covid-19, även om barnen själva inte har några sjukdomssymptom. Tidigare har rekommendationen varit att symptomfria barn kan 
Read more
Barnkonventionen är ett internationellt avtal som beskriver barns rättigheter i samhället. Huvudprinciperna är: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Barn har 
Read more
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Förskolan vara tydlig om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till 
Read more
Under dessa Covid-19 tider är det extra viktigt att tänka på sin hälsa och bygga upp sitt immunförsvar på alla sätt man kan. Skandinaviska stiftelsen för utbildning erbjuder nu all sin personal olika sorters immunförstärkande drycker varje dag. Både gott och hälsosamt! Personalen har uppskattat 
Read more
På Förskolan Alsalam ser vi fortbildning av personal som grundläggande i vårt systematiska kvalitetsarbete, vi behöver alltid vidareutvecklas för att erbjuda barn den utbildning de har rätt till.  Vi samarbetar med en väldigt duktig specialpedagog som varje termin håller i en utbildning i ICDP, vägledande 
Read more
Hej alla kära vårdnadshavare för barn på Förskolan Alsalam (avdelningen Haga och Jasmine)! Hoppas att ni tillsammans med våra elever har njutit och fortsätter njuta av sommaren och semestern fram till skolstart! Enligt reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18. Läroplanen gäller från den 1 juli 
Read more
Vi eftersträvar alltid ett gott samarbete mellan hem och förskola enligt läroplan för förskolan. ”Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Förskolan ska tydliggöra för barnen och barnens vårdnadshavare vilka mål utbildningen har. Detta är en förutsättning 
Read more
Information om förskolans busstjänst Skandinaviska stiftelsen för utbildning SSFU erbjuder barn busstjänst till och från förskolan via inhyrda bussar. Det är vårdnadshavarens ansvar att lämna och hämta sitt barn från förskolan alltså förskolan är inte skyldigt att erbjuda busstjänst. Detta är en tjänst som SSFU 
Read more