Nyheter

2021-03-29 Sammanfattning Smittspridningen är hög i Örebro län. Smittskyddsläkaren rekommenderar därför att huvudmän för gymnasieskola och grundskolans högstadium fortsatt förlägger del av undervisning som fjärr- eller distansundervisning om det behövs för att lärare och elever ska kunna följa förskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från folkhälsomyndigheten 
Read more
2021-03-16 Vi kan nu med glädje informera att avdelning  Solros Haga öppnar som vanligt imorgon 17/3-2021 och att även busstjänsten till Hagagatan kör igång igen under morgondagen med de vanliga tiderna. Alsalamskolan har lånat ut två lokaler till förskolan och förskolans personal har skapat nya 
Read more
21-03-14 Under natten mellan lördag och söndag blev förskolan avdelning Solros Haga utsatt för en anlagd brand. Ingen kom till skada men för att säkerställa att förskolans barn och personal vistas i en hälsosam miljö kommer Solros Haga avdelningen tyvärr behöva hållas stängd under måndag 
Read more
Nu är våren här och det är dags för påsklov. För att kunna förbereda och planera för påsklovet behöver vi få reda på vilka barn som kommer att behöva omsorg under lovet. Fyll i de tider ditt barn behöver omsorg under den perioden. Det kommer 
Read more
Utbildning: Eftergymnasial utbildning på två år eller längre inom pedagogik och lärarutbildning. Alsalamskolan är en fristående skola som ligger på väster i Örebro och består av grundskola år F-9. Antalet elever är ca 320. Studieresultaten på skolan är bland de högsta i Örebro kommun vilket 
Read more
Förskolan har under den här veckan lagt fokus på säkerhet och brand. Syftet är att öka barnens förståelse kring vilka rutiner som måste följas om det går ett brandlarm. Vi gör det även för att barnen ska känna sig säkra och trygga i alla situationer 
Read more
Folkhälsomyndigheten har nu gjort en förändring i sina rekommendationer för förskolebarn. Från och med 1/12–2020 bör barn i för- och grundskola stanna hemma om någon i familjen har Covid-19, även om barnen själva inte har några sjukdomssymptom. Tidigare har rekommendationen varit att symptomfria barn kan 
Read more
Barnkonventionen är ett internationellt avtal som beskriver barns rättigheter i samhället. Huvudprinciperna är: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Barn har 
Read more
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Förskolan vara tydlig om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till 
Read more
Under dessa Covid-19 tider är det extra viktigt att tänka på sin hälsa och bygga upp sitt immunförsvar på alla sätt man kan. Skandinaviska stiftelsen för utbildning erbjuder nu all sin personal olika sorters immunförstärkande drycker varje dag. Både gott och hälsosamt! Personalen har uppskattat 
Read more