Barnkonventionens dag!

Barnkonventionen är ett internationellt avtal som beskriver barns rättigheter i samhället. Huvudprinciperna är:

  • Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
  • Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
  • Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  • Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

Hem och förskola samverkar för att erbjuda barnet den bästa möjliga start på livet!

Idag har vi firat barnkonventioners dag på förskolan Alsalam genom att titta på film, diskutera och fylla i rädda barnens häfte om barns rättigheter.

Även de allra minsta barnen tyckte det var intressant att få höra om vad deras nya drakkompis hade att berätta!

Comments are closed.