Author: admin

🌎| Under Torsdagen har vi firat FNdagen som infaller nu på söndag här på förskolan. Vi läste en bok som handlade om vilka rättigheterbarnen har och skapade en härlig teckning av händersom vi målat i olika flaggors färg. Barnen fick avsluta med att måla olika 
Read more
🙋🏼‍♀️| Vill du hjälpa Örebro Universitet attgenomföra ett forskningsprojekt som handlar om “Mat iSverige”? Forskningsprojektet Mat i Sverige går ut på attundersöka matvanor hos familjer. De önskar komma ikontakt med mammor som är födda i Somalia, Syrieneller Irak. Vi söker kvinnor som är:– Över 18år– 
Read more
👔| Vi på Förskolan Alsalam tycker attanställda ska få förutsättningar till en god hälsa och tarstor hänsyn till personalens välmående därför utrustarvi våra medarbetare med arbetskläder, inneskor ochkaffetermos.___________________________________________💻| Läs mer om förskolan på, alsalam-forskolan.se.#förskolanalsalam #örebro #förskola#kunskap #kärlek #fred
Read more
👋🏽| För att utveckla barnens förmåga attuttrycka sig genom bild har vi idag skapat härligahöstträd med hjälp av färg, våra händer och fingrar. En lite kladdig men rolig aktivitet.___________________________________________💻| Läs mer om förskolan på, alsalam-forskolan.se.#förskolanalsalam #örebro #förskola#kunskap #kärlek #fred
Read more
👋🏽| Jasmine barnen har denna veckagjort handavtryck med valfri färger som symboliserarhöst för dem. Detta för att barnen ska få prova att arbeta med olikamaterial samt att våga arbeta med händerna. Några barn målade med penslar på händerna medannågra andra valde att doppa hela handen 
Read more
🙋🏼‍♀️| För att barnen ska få skapa medolika tekniker och i olika material har vi idag skapatmed naturmaterial. Av pinnar löv och rönnbär blev det fina höstgubbar!___________________________________________💻| Läs mer om förskolan på, alsalam-forskolan.se.#förskolanalsalam #örebro #förskola#kunskap #kärlek #fred
Read more
🌳|Att plocka kottar i skogen är ettutbrett fenomen bland barn, även att samla saker inaturen och att leka i naturen är betydelsefullt förbarnens lärande. Därför har Jasmine barnen varit i skogen och plockadekottar som sedan fick de skapa fina igelkottar med färgpå! Därefter satte barnen 
Read more
🍂|Under vårat tema hösten har viundervisat om svampar. Barnen har fått se och pratat om tre vanliga svampar,kantarell, Karl-Johan och röd flugsvamp. De har ocksåfått skapa egna svampar av trolldeg som de sedan fickmåla efter att de hade torkat. Vi har även tillverkat en miniskog 
Read more
🦋| Jasmine barnen haruppmärksammat och fascinerats av de djur ochsmåkryp som bor i skogen under hösten. Därför har barnen byggt ett fint hus för dessa djur medhjälp av naturmaterial. Det har skett ett gott samarbetemellan barnen och de utvecklade sina kreativitet ochfantasi förmågor.___________________________________________💻| Läs mer 
Read more
🍃| När träden fäller sin färgsprakandehöstskrud och marken täcks med löv i alla färger är detdags för höst igen. Nedfallna löv som finns på marken kan plockas uppoch används för olika syfte. Jasmine barnen harplockat nedfallna löv och skapat en fin lövtavla. Vi satte upp 
Read more