Author: admin

Hej alla kära vårdnadshavare för barn på Förskolan Alsalam (avdelningen Haga och Jasmine)! Hoppas att ni tillsammans med våra elever har njutit och fortsätter njuta av sommaren och semestern fram till skolstart! Enligt reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18. Läroplanen gäller från den 1 juli 
Read more
Vi eftersträvar alltid ett gott samarbete mellan hem och förskola enligt läroplan för förskolan. ”Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Förskolan ska tydliggöra för barnen och barnens vårdnadshavare vilka mål utbildningen har. Detta är en förutsättning 
Read more
Polyglutt har fler än 1500 böcker på svenska, och många på upp till 50 språk. Även TAKK och teckenspråk finns i tjänsten. Litteratur ger fantastiska möjlighet att arbeta både med språkutveckling och inkludering. Böckerna i Polyglutts rika värld ger förskolan fantastiska förutsättning för detta viktiga 
Read more
Information om transport fredag den 22/5 samt måndag 25/5 På fredag 22/5 och måndag den 25/5 finns det inte transport till eller från förskolan. Alla föräldrar som är i behov av barnomsorg kommer alltså själva lämna och hämta sina barn. Förskolan är annars öppen som 
Read more
20/4-2020 Ordförande i Programnämnd barn och utbildning  har fattat beslut om ett tillfälligt tillägg i ”Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid”. Kortfattat innebär det att barn som är hemma över 60 dagar inte förlorar sin plats på förskolan som tidigare varit fallet. Beslutet 
Read more
17/4-2020 I år kommer vi anpassa oss till de nya förutsättningarna som finns i samhället pga Covid-19. För att inte utsatta någon för smittorisk kommer inga vårdnadshavare eller utomstående deltaga i avslutningen utan endast pedagoger och barn. Vi kommer göra vårt bästa för att skapa 
Read more
Vi erbjuder skolskjuts till och från skolan sammanlagt fyra gånger om dagen. Barnens säkerhet är av största prioritet för oss och vi använder oss av moderna bussar som självklart är utrustade med säkerhetsbälte. Vi har även särskilt anställda bussvärdar som finns med under varje resa 
Read more
Säkerhetsarbetet på förskolan är en levande och ständigt pågående process. Barnens trygghet och välmående lägger grunden för deras utveckling och lärande och vi har handlingsplaner för hantering av olika krissituationer. Varje läsår bjuder vi in föreläsare från Presto AB som utbildar all vår personal i 
Read more
2020-04-16 Vi kommer ut imorgon fredag 2020-04-17 med viktigt information om transport för barn i förskolan. Informationen hittar ni på förskolans hemsida www.alsalam-forskolan.se   och på förskolans Facebook Förskolan Alsalam
Read more
Heltidsbarnen på avdelning Jasmine kommer vara på avdelning Haga (Hagagatan 51A) från och med tisdag den 14/4. Måndag den 13/4 är annandag påsk och då är förskolan stängd. Vårdnadshavare kommer själva lämna och hämta sina barn på Förskolan och buss kommer inte att användas. Läs 
Read more