Omsorg, lek och lärande
Antal barn: 100

Pedagog per Barn: 1:4,5

Hagagatan 51A
703 46 Örebro