Förskolan Alsalam består utav två avdelningar, Hagagatan 51 A, samt avdelning Jasmine på Pålsbodagatan 23.

Hagagatan 51 A

Lilla Björn 1-2 år 
24 barn som är tillsammans med 6 pedagoger på förskolan under dagen.
Måndag till fredag vistas alla barn tillsammans med sina pedagoger indelade i två grupper på avdelningarna och utomhus.

Stora Björn 3-4 år 
20 barn som är tillsammans med 4 pedagoger på förskolan under dagen.
Måndag till fredag vistas alla barn i en grupp tillsammans med sina pedagoger på avdelningarna och utomhus.

Ekorren 5 år 
19 barn som är tillsammans med 3 pedagoger på förskolan under dagen.
Måndag till Fredag vistas alla barn tillsammans med sina pedagoger på de olika avdelningarna och utomhus.

Pålsbodagatan 23

Lilla Björn 1-2 år 
8 barn som är tillsammans med 2 pedagoger 1 resurs på förskolan under dagen.
Måndag till Fredag vistas alla barn tillsammans med sina pedagoger på de olika avdelningarna.

Stora Björn 3-4 år 
22 barn som är tillsammans med 4 pedagoger på förskolan under dagen.
Måndag till Fredag vistas alla barn tillsammans med sina pedagoger på de olika avdelningarna.