Meddelande till vårdnadshavare på Förskolan Alsalam Haga och Jasmine

Efter att en personal på Alsalamskolan konstaterats vara bärare av det nya coronaviruset har vi nu sanerat skolan och förskolan samt förberett för att kunna fortsätta verksamheten som vanligt.

Skolsköterskan har haft kontakt med läkare på USÖ och fått rekommendationen att verksamheten ska pågå som vanligt efter saneringen. Detta överensstämmer med myndigheternas nuvarande rekommendation för förskolan och grundskolan. Vi följer kontinuerlig vilka beslut som kommer att tas nationellt.

Beslutet är fattat av huvudman i samråd med och i närvaro av skolans krisgrupp som består av rektor, skolläkare, skolsköterska, kuratorer, specialpedagog, lärare och samordnare från förskolan Alsalam.

Barnen är välkomna tillbaka till Förskolan Alsalam avdelning Haga och Jasmine fr.o.m. torsdag 19/3–20 enligt vanliga schemat.

Medicinska rekommendationer

De barn som har snuva, feber, halsont eller hosta ska stanna hemma tills de är friska och ytterligare 48 timmar enligt de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten.

Vi påminner också om att upprätthålla en god handhygien bland både personal och barn enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Åtgärder

Vi genomför åtgärder i verksamheten och i undervisningen för att förhindra smittspridning.

Exempel på åtgärder:

  • Vi har upprättat en handlingsplan för förskolans hantering av Covid-19 smitta som noggrant följs av alla i verksamheten.
  • Samtliga avdelningar tillbringar stor del av tiden på förskolan utomhus enligt myndigheternas rekommendationer.
  • I den mån det är möjligt kommer barn och pedagoger från de olika avdelningar hålla sig åtskilda.
  • Vid matsituationer kommer barnen att serveras maten av vuxna som också förser dem med bestick, sallad och bröd
  • Förskolan tillåter inte besök utifrån. Om man vill framföra synpunkter till Rektor eller personal ska detta göras via telefon, mejl eller Unikum.
  • Vårdnadshavare som ska hämta eller lämna sina barn på förskolan gör detta enligt rutinerna. Känner sig en vårdnadshavare sjuk (även milda symptom som hosta och feber) ska man inte vara den som lämnar eller hämtar sina barn då det är risk för smitta. Det är viktigt att som vårdnadshavare använda sig av skoskydd när man går in i förskolan. Skoskydden finns vid dörren i entrén.

Det är viktigt att alla barn har kläder för att kunna vistas utomhus! På vår förskola har vi en språk och natur profil vilket är extra passande i detta läge då myndigheterna förskriver mycket utomhusvistelse. Undervisningen av förskolans barn kommer alltså till stor del hållas utomhus.

Krisgruppen förbereder inför eventuellt kommande beslut från regeringen om stängning av skolan/förskolan under en längre tid. Mer information kommer vid senare tillfälle.

Med vänlig hälsning

Hussein Aldaoudi, Huvudman SSFU

Anna Räihä, Rektor Förskolan Alsalam

Comments are closed.