Lust för ett livslångt lärande

Idag har vi arbetat med bokstäver på Ekorren. Tillsammans pratade vi först om hur många roliga och intressanta former det finns. Sedan fick barnen med hjälp av lera forma den första bokstaven i deras namn. Ett av förskolans viktigaste uppdrag är att skapa en lust för ett livslångt lärande hos barnen och med hjälp av olika estetiska uttrycksformer blir det roligt att lära sig!

Comments are closed.