Bra måltider i förskolan

Många barn i Sverige äter flera av dagens måltider i förskolan. En del barn äter till och med fler måltider i förskolan än i hemmet. Ansvaret för barnens ätande och lärande vid måltiderna delas därför mellan vårdnadshavare och förskola.

Förskoleåldern är en tid då barnen växer och utvecklas i snabb takt. Det är också en tid då matvanor och attityder till mat grundläggs. Förskolan ska tillhandahålla bra måltider så att barnen får i sig den energi och näring de behöver. Men förskolan har även en pedagogisk möjlighet att visa barn vad som är bra mat, och på så sätt ge dem en grund för bra matvanor.

Livsmedelsverkets råd ”Bra måltider i förskolan” grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. De är avsedda som övergripande vägledning, stöd och förslag till hur man kan arbeta för att skapa matglädje och främja bra matvanor. Genom att belysa olika styrdokument och kvalitetsområden kan råden också vara ett stöd vid policyarbete och upphandling av måltidstjänster.

Men naturligtvis är det varje kommun, enskild huvudman, förskola eller personalgrupp som bestämmer och i detalj planerar hur man vill arbeta för bra mat och måltider i förskolan.

Råden vänder sig till alla som på ett eller annat sätt påverkar kvaliteten på måltiderna i förskolan, från beslutsfattare och förskolechefer till måltidspersonal och förskollärare. Ansvaret för bra måltider vilar på många fler än på dem som lagar maten.

Råden är utformade för förskolan men kan i stor utsträckning även användas inom pedagogisk omsorg.

 

Läs mer på livsmedelsverket.se

Comments are closed.